Народні депутати вирішили навести лад у сфері орендних відносин.  Тож до ВРУ внесено законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення регулювання орендних відносин у сфері господарювання (№ 7192).

Документ має на меті вдосконалити норми, які регулюють відносини оренди державного, комунального та приватного майна у сфері господарювання, зокрема порядок і підстави укладення та припинення (у т.ч. розірвання) договору оренди нерухомого майна різних форм власності, права й обов’язки його сторін, процедуру пролонгації цього договору й умови набуття орендарем переважного права на його укладення на новий строк, особливості (у т.ч. процесуальні) відшкодування поліпшень орендованого майна та збалансованого застосування заходів господарсько-правової відповідальності стосовно орендодавця й орендаря.

Серед його положень такі:

  • майно, яке передається за договором найму (оренди), у межах строку дії договору не може бути предметом іншого договору найму (оренди), укладеного пізніше з іншою особою;
  • договір найму припиняється в разі ліквідації юридичної особи, яка була наймачем або наймодавцем, і в разі припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, яка була наймачем або наймодавцем, у зв’язку з унесенням відповідного запису до ЄДР;
  • строк нарахування неустойки становить 6 місяців із дня, наступного за днем настання обов’язку наймача повернути річ, якщо інший строк не передбачено договором або законом;
  • у разі повернення пошкодженої чи неякісної речі наймодавець зобов’язаний її прийняти, а наймач повинен відшкодувати збитки, завдані погіршенням речі, якщо не доведе, що погіршення сталося не з його вини;
  • якщо наймодавець не виконує обов’язок із прийняття речі понад 30 к.дн. із моменту одержання письмового повідомлення орендаря про готовність повернути річ, наймач має право вимагати від наймодавця сплатити штраф у розмірі 7% від вартості речі, якщо інше не передбачено договором найму;
  • наймач може приступати до використання будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) з моменту державної реєстрації права користування нерухомим майном, яке виникає на підставі договору найму, укладеного на строк не менш як 3 роки;
  • оцінка об’єкта оренди передує укладенню договору оренди й проводиться за кошт орендаря кожні 3 роки після його укладення, якщо інше не передбачено договором;
  • орендар, який належним чином виконував свої обов’язки за договором, має право вимагати від орендодавця сплати штрафу в сумі 20% від річного розміру орендної плати за порушення переважного права орендаря на укладення договору на новий строк, а саме — у разі невикористання майна власником (орендодавцем) для власних потреб та укладення договору оренди з іншим орендарем упродовж року на умовах, на які погоджувався попередній орендар, але йому було відмовлено в переукладенні договору.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»