Мінекономрозвитку затвердило Порядок нарахування пені на суму дивідендів на державну частку, несвоєчасно сплачених:

  • господарським товариством, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави;
  • господарським товариством, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) якого знаходяться у статутному капіталі господарського товариства, частка держави якого становить 100%.

Суб’єкт управління, що здійснює управління корпоративними правами держави у статутному капіталі наведених вище господарських товариств (далі — суб’єкт управління), щомісяця до 5 числа подає до Мінекономрозвитку інформацію про нарахування та перерахування господарськими організаціями дивідендів у поточному бюджетному році за формою, затвердженою наказом Мінекономрозвитку від 05.07.2013 р. № 764.

У разі сплати господарським товариством дивідендів до державного бюджету після цього строку суб’єкт управління в одноденний строк із дня здійснення такого платежу подає до Мінекономрозвитку документи, зазначені в п. 3 коментованого Порядку, для нарахування пені.

Пеня на суму дивідендів (частину суми дивідендів), несвоєчасно сплачених господарським товариством, нараховується в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми недоплати, розрахованої за кожний календарний день прострочення платежу, починаючи з наступного дня після настання строку платежу й по день сплати суми дивідендів або частини суми дивідендів включно.

У десятиденний строк із дня отримання документів Мінекономрозвитку розраховує розмір пені та приймає наказ про нарахування пені. Протягом п’яти днів із дня прийняття наказу Мінекономрозвитку повідомляє про це господарське товариство рекомендованим листом із повідомленням про вручення. Господарське товариство, у свою чергу, протягом п’яти днів має проінформувати про сплату пені Мінекономрозвитку та суб’єкта управління й надіслати копію платіжного доручення щодо перерахування коштів.

Наказ Мінекономрозвитку «Про затвердження Порядку нарахування пені на суму дивідендів на державну частку, несвоєчасно сплачених господарським товариством, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави, та господарським товариством, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) якого знаходяться у статутному капіталі господарського товариства, частка держави якого становить 100 відсотків» від 02.07.2013 р. № 725.

Набирає чинності з дня офіційного опублікування.
Готується до опублікування в «Офіційному віснику України» за 22.11.2013 р. № 88

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»