ДФСУ звернула увагу на окремі положення установчих документів, які не відповідають вимогам ПКУ та є підставою для виключення організації з Реєстру неприбутківців:

1) у статуті зазначено, що організація «здійснює господарську та іншу комерційну діяльність…» — оскільки комерційна діяльність має на меті отримання прибутку, провадження такої діяльності суперечить сутності поняття неприбуткової організації;

2) згідно зі статутом, організація «надає допомогу, у тому числі фінансову поворотну/безповоротну, членам організації у нагальних та критичних випадках» — надання організацією допомоги своїм членам прирівнюється до розподілу отриманих доходів серед учасників такої організації;

3) у статуті організації закріплено, що передання активів іншій неприбутковій організації відповідного виду чи зарахування до доходу бюджету здійснюється при ліквідації організації, але водночас не передбачено порядку передання активів за умови припинення юридичної особи в результаті її злиття, поділу, приєднання чи перетворення.

ІПК ДФСУ від 02.10.2017 р.
№ 2092/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»