Під час укладення трудового договору громадянин зобов’язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, — також документи про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я тощо. Відповідний список документів під час прийняття на роботу викладено у ст. 24 КЗпП.

Забороняється укладення трудового договору з громадянином, якому за медичним висновком запропонована робота протипоказана за станом здоров’я.

Водночас власник чи вповноважений ним орган зобов’язаний за власні кошти організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба в професійному доборі, а також щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року (ст. 169 КЗпП).

Таке пояснення наводить Управління Держпраці у Черкаській області у відповіді на питання: чи зобов’язаний підприємець вимагати довідку про стан здоров’я при прийнятті на роботу працівника?

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»