ФОП на загальній системі оподаткування мають право (за власним бажанням) включати до складу витрат, пов’язаних із провадженням їх господарської діяльності, амортизаційні відрахування з відповідним веденням окремого обліку таких витрат (пп. 177.4.6 ПКУ).

Розрахунок амортизації основних засобів і нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу нарахування амортизації, за яким річна сума амортизації визначається діленням первісної вартості об’єкта основних засобів і нематеріальних активів, яка амортизується, на строк корисного використання об’єкта основних засобів і нематеріальних активів (пп. 177.4.7 ПКУ).

Водночас, як роз’яснили фахівці ДФСУ в підкатегорії 104.08 системи «ЗІР», ФОП на загальній системі оподаткування нараховує та відображає амортизаційні відрахування в графі 8 Книги обліку доходів і витрат щомісяця.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»