Щодо неподання Звіту ДФС наголосила: у разі встановлення контролюючим органом фактів неподання платником Звіту про контрольовані операції та/або документації з трансфертного ціноутворення, у т.ч. за 2013–2015 звітні роки, і застосування до 01.01.2017 штрафу (штрафів) згідно з п. 120.3 ПКУ, після спливу 30 к.дн., наступних за останнім днем граничного строку сплати такого штрафу, контролюючим органом починаючи з 01.01.2017 мають застосовуватися штрафні санкції, передбачені абз. 7 п. 120.3 ПКУ.

Наприклад: податкове повідомлення-рішення про застосування штрафних санкцій за неподання Звіту за 2015 рік винесено в липні 2016 року. Платник податку в установлені строки сплатив штраф, але Звіт не подав. Контролюючий орган актом перевірки від 28.02.2017 зафіксував триваюче правопорушення щодо неподання Звіту за 2015 рік після застосування штрафної санкції згідно з п. 120.3 ПКУ.

У такому випадку на платника податків накладається штрафна санкція відповідно до абзаців 6 та 7 п. 120.3 ПКУ із розрахунку 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, установленого на 01.01.2015, за кожен календарний день неподання Звіту після 01.01.2017, тобто за період із 01.01.2017 по 28.02.2017.

Щодо несвоєчасного подання Звіту, таке порушення загрожує платнику податків штрафом відповідно до п. 120.4 ПКУ.

Наприклад: податкове повідомлення-рішення про застосування штрафних санкцій за неподання Звіту за 2015 рік винесено у вересні 2016 року. Платник податку в установлені граничні строки сплатив штраф, але Звіт було подано лише 20.04.2017.

У цьому випадку штрафна санкція розраховується на підставі п. 120.4 ПКУ за несвоєчасне подання платником Звіту в розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатної особи, установленого на 01.01.2015, за кожен календарний день несвоєчасного подання, а саме — з 01.01.2017 по 20.04.2017, і становить 133 980,00 грн (110 днів х 1 х 1218 грн).

Штраф за неподання Звіту відповідно до п. 120.3 ПКУ в такому випадку не застосовується, адже ознакою адміністративного порушення є факт несвоєчасного подання Звіту, а цим пунктом передбачено відповідальність саме за неподання Звіту.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»