Як передбачено п. 3.4 гл. 3 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637 (даліПоложення № 637), видача готівки з кас проводиться за видатковими касовими або видатковими відомостями. Документи на видачу готівки мають підписувати керівник і головний бухгалтер або працівник підприємства, який на це вповноважений керівником. До видаткових ордерів можуть додаватися заява на видачу готівки, розрахунки тощо.

Водночас п. 4.2 гл. 4 Положення № 637 передбачено, що підприємці касову книгу не ведуть.

Таким чином, законодавством чітко не визначено форми документів, які повинні складати ФОП під час видачі коштів на відрядження або під звіт.

Зважаючи на це фахівці ДФСУ радять підприємцям при здійсненні видачі готівки на відрядження або під звіт оформляти первинні документи, керуючись вимогами ч. 2 ст. 9 Закону  України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХІV.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»