Виконання робіт підвищеної небезпеки, а також експлуатація (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки здійснюються роботодавцем на підставі декларації відповідності його  матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Згадана декларація подається роботодавцем у двох  примірниках особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення до територіального органу  Держпраці за місцем виконання таких робіт не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку їх виконання.

Цього вимагає Порядок видачі дозволів на  виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію  (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений постановою КМУ від 26.10.2011 р. № 1107.

З метою правильності заповнення вказаної декларації Управління Держпраці у Хмельницькій області наводить зразок її заповнення.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»