Списання непридатних до використання підручників і навчальних посібників здійснюватиметься на підставі акта про списання з балансу бюджетних установ й організацій вилученої з бібліотеки літератури за формою згідно з новим додатком 4 до Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації, затвердженої наказом МОН від 02.12.2013 р. № 1686.

Списані відповідно до акту підручники та навчальні посібники повинні передаватися до установ, що займаються заготівлею вторинної сировини. Кошти, одержані від списаних підручників і навчальних посібників, перераховуються на відповідний поточний рахунок загальноосвітнього, професійно-технічного навчального закладу чи вищого навчального закладу І–ІІ рівнів акредитації та мають бути використані для придбання необхідних навчальних підручників і посібників.

Відповідні зміни закріплено в наказі МОН від 22.08.2017 р. № 1228.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»