Суб’єкт господарювання без наявності ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями може здійснювати роздрібну торгівлю винятково столовими винами.

Роздрібна торгівля винами спеціального типу з об’ємною часткою етилового спирту від 10.5 до 15.0% можлива лише за умови придбання ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями.

Вино спеціального типу — вино, яке згідно з видовою назвою за походженням належить до традиційного типу й має особливі смакові якості, набуті внаслідок спеціальної технологічної обробки виноматеріалів відповідно до свого прототипу, назву якого воно має.

Вино столове — вино, виготовлене шляхом повного чи неповного збродження сусла. Залежно від вмісту цукрів столове вино поділяється на сухе, напівсухе та напівсолодке.

Національний стандарт України «Вина. Загальні технічні умови» (далі — ДСТУ 4806) поширюється на вина, що не містять діоксиду вуглецю, які виробляють з виноградних оброблених виноматеріалів, розлиті у споживчу тару й призначені для реалізації у сфері торгівлі й громадського харчування.

Відповідно до регламентованих ДСТУ 4806 фізико-хімічних показників, об’ємна частка етилового спирту у винах столових (сухих, напівсухих) може становити в діапазоні від 9.0 до 14%, а напівсолодких — від 9.0 до 13%.

Водночас під час провадження господарської діяльності необхідно враховувати норми ст. 15 прим. 3 Закону № 481.

ІПК ДФС від 03.10.2017 р.
№ 2118/Г/99-99-12-01-01-14/ІПК

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»