Під час реалізації алкогольних напоїв або тютюнових виробів у роздрібній торгівлі за договорами комісії (доручення) комітент (довіритель) повинен отримати ліцензію на право здійснення оптової торгівлі алкогольними напоями або тютюновими виробами, а комісіонер (повірений) — ліцензію на право оптової та/або роздрібної торгівлі такої продукції.

Нагадаємо: за договором комісії, одна сторона (комісіонер) зобов’язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або декілька правочинів від свого імені, але за кошт комітента (ст. 1011 ЦКУ).

Підкатегорія 115.03 системи «ЗІР»

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»