До поняття «переведення» у ст. 32 КЗпП відносять переведення працівника на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації, а також на роботу на інше підприємство, в установу, організацію або іншу місцевість, хоча б разом із підприємством, установою, організацією, що допускається лише за згодою працівника (за винятком випадку тимчасового переведення, обумовленого в ст. 33 КЗпП).

При цьому переведенням на іншу роботу вважається доручення працівникові роботи, що не відповідає спеціальності, кваліфікації чи посаді, визначеній трудовим договором.

У ч. 2 ст. 32 КЗпП також прямо зазначено, що не вважається переведенням на іншу роботу та не потребує згоди працівника переміщення його на тому ж підприємстві, в установі, організації на інше робоче місце, в інший структурний підрозділ у тій же місцевості, доручення роботи на іншому механізмі чи агрегаті в межах спеціальності, кваліфікації чи посади, обумовленої трудовим договором. Звісно, при цьому роботодавець не має права переміщати працівника на роботу, протипоказану йому за станом здоров’я.

Отже, переведення відрізняється від переміщення тим, що в разі переведення працівнику доручається або інша робота, або та ж сама, але на іншому підприємстві, або робота на цьому ж підприємстві, але в іншій місцевості. Водночас при переміщенні працівник продовжує виконувати ту ж роботу на тому самому підприємстві й у тій же місцевості, однак на іншому робочому місці, засобі праці чи в іншому відділі.

Переміщення не може бути безмотивним, не обумовленим інтересами виробництва. Тому для здійснення зазначеного переміщення видається наказ, у якому вказуються причини такого переміщення.

Щодо згоди працівника на переведення, то діюче законодавство не містить порядку та форми її отримання. Ми вважаємо, таку згоду можна отримати шляхом подання працівником відповідної заяви або зазначення працівником про надання згоди у відповідному наказі про переведення.

Згідно з положеннями Інструкції № 58, запис до трудової книжки про переведення на іншу постійну роботу вноситься власником або вповноваженим ним органом після видання наказу (розпорядження), але не пізніше тижневого строку, та повинен точно відповідати тексту наказу (розпорядження). З кожним записом, що заноситься до трудової книжки на підставі наказу (розпорядження), зокрема про переведення, працівник має бути ознайомлений під підпис в особистій картці (типова форма П-2, затверджена спільним наказом Державного комітету статистики України та Міністерства оборони України від 25.12.2009 р. № 495/656), у якій має повторюватися відповідний запис із трудової книжки (вкладиша).

У разі відмови працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом із підприємством, установою, організацією, трудовий договір із ним припиняється за п. 6 ст. 36 КЗпП із виплатою вихідної допомоги в розмірі не менше середнього місячного заробітку.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»