Атестацію проводить атестаційна комісія, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, організації в строки, передбачені колективним договором, але не рідше ніж раз на п’ять років.

Для організації роботи щодо проведення атестації керівник підприємства видає наказ, яким затверджується склад постійно діючої атестаційної комісії, визначаються підстави та завдання атестації, а також строки та графіки проведення відповідних робіт.

Дата й строк проведення чергової атестації визначаються з урахуванням того, що вона має бути завершена до закінчення терміну чинності попередньої атестації.

Позачергово атестація робочих місць за умовами праці проводиться в разі докорінної зміни умов і характеру праці з ініціативи власника або вповноваженого ним органу, профспілкового комітету, трудового колективу чи його виборного органу.

Атестація робочих місць за умовами праці передбачає комплексну оцінку всіх факторів виробничого середовища та трудового процесу, супутніх соціально-економічних факторів, що впливають на здоров’я й працездатність працівників у процесі трудової діяльності.

Оцінка факторів виробничого середовища проводиться з урахуванням часу їхнього впливу впродовж робочого часу.

Структура робочого часу, час дії шкідливих факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу та зайнятість працівника у цих умовах визначаються на підставі результатів фотографії робочого часу.

Фотографія робочого часу — це послідовне фіксування часу, що витрачається працівником упродовж робочого дня (зміни) на виконання визначених технологічним процесом операцій, а також перерви в роботі.

Фотографії робочого часу виконуються роботодавцем й оформлюються в довільній формі.

Нагадаємо: атестація робочих місць за умовами праці проводиться згідно з Порядком проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 р. № 442, та Методичними рекомендаціями для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженими постановою Мінпраці України від 01.09.1992 р. № 41.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»