Департаментом податкової політики Мінфіну підготовлено довідку щодо відповідності зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (asquis ЄС) проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податку на виведений капітал» (далі — законопроект).

Підсумок: положення законопроекту не відповідають зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, у т.ч. міжнародно-правовим, та праву ЄС.

Питання законопроекту не передбачені в програмних документах у сфері європейської інтеграції.

Законопроектом передбачено виключення податку на прибуток підприємств і запровадження податку на виведений капітал, а також застосування принципу «витягнутої руки» до операцій на основі їх фінансового результату, що не відповідає положенням п. 1 ст. 9 Типової податкової конвенції ОЕСР, оскільки її положення ґрунтуються на понятті «прибуток».

З огляду на те що вказана стаття Типової податкової конвенції ОЕСР є основою міжнародного стандарту трансфертного ціноутворення, а також базою для укладання двосторонніх угод про уникнення подвійного оподаткування, статті 9, 39, 1411.4, 1411.5 законопроекту не відповідають Типовій податковій конвенції ОЕСР та Кодексу поведінки.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»