Під час застосування підсумованого обліку робочого часу розпорядок робочого дня та графіки змінності мають бути побудовані таким чином, аби робочий час, який зобов’язані відпрацювати працівники за обліковий період, установлений у колдоговорі, відповідав установленій законодавством нормі робочих годин, що припадає на цей період (квартал, півріччя, рік).

Наприкінці кожного місяця працівникам, які працюють при підсумованому обліку робочого часу, провадиться нарахування належної їм зарплати згідно з діючими умовами оплати праці: основної зарплати, доплат і надбавок, у т.ч. за роботу в нічний час, роботу у святкові та неробочі дні тощо, а по закінченню облікового періоду (кварталу, півріччя, року) у випадку наявності надурочних годин провадиться оплата надурочної роботи.

Зважаючи на те що нормою тривалості робочого часу в обліковому періоді для працівників є норма, яка встановлена їм графіками змінності, під час визначення годинної ставки для оплати нічного часу, фактично відпрацьованих годин у святкові та вихідні дні необхідно місячний оклад працівника розділити на норму тривалості робочого часу на відповідний місяць, затверджену правилами внутрішнього трудового розпорядку для такого підрозділу (працівника).

Відповідний підхід озвучило Мінсоцполітики в листі від 18.08.2017 р. № 1537/0/102-17.

Що ж стосується розрахунку суми доплати до розміру мінімальної зарплати працівникові з місячним окладом, якому встановлено підсумований облік робочого часу і який згідно з графіком роботи (змінності) працював у святковий день, а також відпрацював понаднормово, то це питання розглядалося в листі Мінсоцполітики від 21.08.2017 р. № 2231/0/101-17.

Якщо робота працівника у святковий (неробочий) день провадилася згідно зі змінним графіком, тобто в межах місячної норми робочого часу для такого працівника, оплата проводиться в розмірі одинарної годинної чи денної ставки понад оклад.

У випадку коли працівника наказом (розпорядженням) по підприємству залучали до роботи у святковий (неробочий) день у його вихідний день, тобто понад місячну норму, оплата праці в цьому випадку проводиться в розмірі подвійної годинної чи денної ставки понад оклад.

При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

Тож, якщо працівнику здійснюють підвищену оплату за роботу у святковий (неробочий) день, то ця виплата враховується до розміру заробітної плати під час забезпечення її мінімального розміру.

Оплата надурочної роботи здійснюється понад розмір мінімальної заробітної плати.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»