Норми Закону України «Про охорону праці» та Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 р. № 15 (даліТипове положення), не дозволяють допускати новоприйнятого працівника до виконання робіт без проведення вступного та первинного інструктажів з охорони праці.

Відповідно до п. 6.3 Типового положення, вступний інструктаж проводиться з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від освіти, стажу роботи й посади.

Своєю чергою, первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з новоприйнятим (на постійній основі чи тимчасово) на підприємство працівником або до фізичної особи, яка використовує найману працю (п. 6.4 Типового положення).

Лист Держпраці
від 22.02.2017 р. № 2078/4.3/4.4-ДП-17

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»