ДФС нагадує про строки подання Звіту про контрольовані операції. Так, для Звіту про контрольовані операції за 2016 рік граничний строк подання припадає на 2 жовтня 2017 року.

Крім того, начальник відділу взаємодії з питань трансфертного ціноутворення Департаменту податків і зборів із юридичних осіб ДФС Ірина Сиволап нагадала про критерії визнання операції контрольованою.

По-перше, загальний обсяг річного доходу платника за 2016 рік, розрахований за даними бухгалтерського обліку, повинен становити понад 50 млн грн.

Другий критерій — це наявність контрагента в суб’єкта господарювання, усі господарські операції з яким повинні сумарно становити понад 5 млн грн. Якщо ці вартісні два критерії дотримуються, лише тоді такі господарські операції можуть визнаватися контрольованими.

Також було зазначено, що контрольованими можуть бути операції з пов’язаними особами — нерезидентами, контрагентами-нерезидентами, які зареєстровані в «низькоподаткових юрисдикціях» (визначені Розпорядженням КМУ від 16.09.2015 р. № 977-р), або зовнішньоекономічні господарські операції через комісіонерів-нерезидентів. Якщо спрацьовує хоча б один із цих критеріїв — операція може відноситися до контрольованої.

До контрольованих операцій, які визначаються за наведеними вище критеріями, зокрема, належать такі види господарських операцій:

  • операції з товарами (сировина, готова продукція тощо);
  • операції з придбання (продажу) послуг;
  • операції з нематеріальними активами (роялті, ліцензії, плата за використання патентів, товарних знаків, ноу-хау тощо);
  • фінансові операції (лізинг, участь в інвестиціях, кредитах, комісії за гарантію тощо);
  • операції з купівлі чи продажу корпоративних прав, акцій або інших інвестицій, купівлі чи продажу довгострокових матеріальних і нематеріальних активів.

Таке повідомлення було опубліковане на офіційному веб-сайті ДФСУ.

Детальніше про особливості складання та подання Звіту про контрольовані операції ми розповідали в матеріалі «Звіт про контрольовані операції за 2016 рік: запитання – відповіді» газети № 183/2017.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»