Особа, права якої порушені, може скористатися не будь-яким, а конкретним способом захисту свого права. Під способами захисту суб’єктивних цивільних прав мають на увазі закріплені законом матеріально-правові заходи примусового характеру, за допомогою яких здійснюється поновлення (визнання) порушених (оспорюваних) прав та вплив на порушника.

Замовник зобов’язаний прийняти роботу, виконану підрядником згідно з договором підряду, оглянути її та в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підрядникові (ч. 1 ст. 853 ЦКУ). Якщо замовник не зробить такої заяви, він втрачає право надалі посилатися на ці відступи від умов договору чи недоліки у виконаній роботі.

Відповідно до ч. 4 ст. 882 ЦКУ, передання робіт підрядником і прийняття їх замовником оформлюється актом, підписаним обома сторонами. У разі відмови однієї зі сторін від підписання акта про це вказується в акті, і він підписується другою стороною.

Акт, підписаний однією стороною, може бути визнаний судом недійсним лише в разі, якщо мотиви відмови другої сторони від підписання акта визнані судом обґрунтованими.

Отже, відповідно до норм чинного законодавства підрядник не повинен учиняти жодних дій щодо спонукання замовника до підписання акта виконаних робіт, а має лише констатувати факт відмови від підписання акта.

Постанова ВГСУ від 13.09.2017 р.
у справі № 922/4783/16

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»