У разі смерті фізичної особи — підприємця, оголошення її померлою, визнання її у судовому порядку безвісти відсутньою або недієздатною за умови відсутності осіб, які відповідно до Закону про ЄСВ несуть зобов’язання зі сплати ЄСВ, та засвідчення цього факту відділом державної реєстрації актів цивільного стану чи постановленням судового рішення, борг (недоїмка) зі сплати ЄСВ підлягають списанню. Штрафні санкції та пеня зі сплати ЄСВ не застосовуються.

По закінченню строку прийняття спадщини грошові зобов’язання спадкодавця стають грошовими зобов’язаннями та/або податковим боргом спадкоємців, які прийняли спадщину пропорційно частці у спадщині на дату її відкриття.

Водночас ПКУ не передбачає особливого порядку для погашення податкових зобов’язань фізичної особи — підприємця в разі його смерті.

ІПК ДФС від 15.09.2017 р.
№ 1970/П/99-99-13-02-01-14/ІПК

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»