Власник або вповноважений ним орган має право розірвати трудовий договір у випадку здійснення працівником прогулу без поважних причин (п. 4 ч. 1 ст. 40 КЗпПУ). Прогул — це відсутність працівника на роботі без поважних причин понад 3-х годин (безперервно чи загалом).

Для звільнення працівника на такій підставі власник або вповноважений ним орган повинен мати докази, що підтверджують відсутність працівника на робочому місці понад 3-х годин упродовж робочого дня.

Невихід на роботу у зв’язку із самовільним використанням працівником відпустки, відгулів за відпрацьовані раніше дні, залишення роботи без попередження власника чи вповноваженого ним органу визнаються прогулом і можуть бути причиною звільнення працівника.

Постанова ВСУ від 13.09.2017 р.
у справі № 6-1412цс17

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»