Час простою та хвороби не враховується до випробувального строку, вагітність скасовує випробування, змінний графік не змінює строків випробування, а звільнення за угодою сторін можливе під час випробувального строку.

Саме на такі ситуації надано пояснення спеціалістом Мінсоцполітики на сторінках видання «Праця i зарплата» № 42 (1006), які розмістило на своєму сайті ГУ Держпраці у Хмельницькій області.

Чи можна подовжити працiвниковi випробувальний строк у зв’язку з тим, що на пiдприємствi оголошено простiй з органiзацiйних причин (вiдсутнiсть обсягу робiт)?

Якщо пiд час простою працiвник не працював (не виконував трудових обов’язкiв за посадою), робота за укладеним трудовим договором у перiод простою не зараховується до строку випробування.

Чи можна встановити робiтниковi випробувальний строк тривалiстю три мiсяцi у зв’язку з тим, що вiн працює згiдно з графiком: одна доба робоча, три доби вихiднi, — адже в мiсяцi вiн працює лише вiсiм змiн?

Незалежно вiд кiлькостi робочих днiв згiдно з графiком роботи в перiодi випробування тривалiсть випробування для робiтникiв не може перевищувати одного мiсяця.

Пiд час прийняття на роботу жiнцi було встановлено випробувальний строк. За деякий час вона повiдомила про вагiтнiсть. Чи можна її звiльнити як таку, що не пройшла випробування?

Звiльнення вагiтної жiнки як такої, що не пройшла випробування, заборонено законодавством. У такому разi роботодавець зобов’язаний ужити заходiв щодо переведення вагiтної жiнки за її згоди на iншу роботу або стосовно її працевлаштування в iншого роботодавця.

Також нюанси проходження випробувального строку та проблемні питання, які виникають при цьому, розглядалися в Темі тижня: «Випробування при прийнятті на роботу».

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»