Сума податку з прибутку, отриманого з іноземних джерел та сплаченого протягом року за кордоном таким платником, не може перевищувати суму податкового зобов’язання з податку на прибуток, що підлягає сплаті в Україні за такий звітний рік.

Своєю чергою, сума перевищення податку, сплаченого за кордоном, над сумою податкового зобов’язання за такий звітний період не враховується в зменшення податкових зобов’язань із цього податку в наступних звітних періодах.

Таке зарахування здійснюється за умови, якщо платником податку під час визначення об’єкта оподаткування дотримано вимоги ст. 13 ПКУ щодо порядку врахування доходів і витрат при визначенні об’єкта оподаткування.

Отже, платник податку у звітному податковому періоді не має права на зменшення нарахованої суми податку на прибуток, якщо довідка, що надається ним до контролюючого органу, підтверджує сплату податку за межами України в попередньому звітному періоді. У такому разі платник податку на прибуток має право зменшити нараховане податкове зобов’язання з податку на прибуток, задеклароване в податковій декларації за такий попередній податковий (звітний) період, шляхом подання уточнюючої декларації.

ІПК ДФСУ від 15.09.2017 р.
№ 1975/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»