Банк набуває статусу спеціалізованого банку, якщо обсяг операцій за договорами довірчого управління становить 50 і більше відсотків сукупних активів банку.

Крім того, НБУ запровадив норми, дотримання яких посилить контроль банків – управителів фондів фінансування будівництва за цільовим використанням коштів таких фондів. Ці норми встановлюють вимоги до внутрішніх процедур банків. Зокрема, банк, що є управителем ФФБ, зобов’язаний мати внутрішньобанківське положення, у якому зазначатимуться процедури контролю за:

  • наявністю документів, необхідних для відкриття фінансування об’єктів будівництва, у яких міститиметься інформація про особу забудовника, його права користування земельною ділянкою, права на виконання будівельних робіт, ліцензії підрядної організації;
  • цільовим використанням забудовниками коштів ФФБ;
  • дотриманням строків й обсягів виконання будівельних робіт;
  • дотриманням кошторису (бюджету) фінансування об’єкта будівництва;
  • відповідністю технічних характеристик об’єкта будівництва й об’єктів інвестування;
  • ужиттям забудовником заходів щодо усунення виявлених недоліків.

Внутрішньобанківське положення також має містити:

  • формати звітів від забудовника, обсяг і рівень деталізації інформації яких забезпечить належне виконання банком, що є управителем ФФБ, обов’язків щодо контролю за цільовим використанням забудовниками коштів фондів;
  • кваліфікаційні вимоги до персоналу, що здійснює контроль за цільовим використанням забудовниками коштів ФФБ.

Нові вимоги також передбачають проведення кожних півроку аудиторських перевірок і подання до НБУ аудиторських висновків щодо цільового використання коштів фондів фінансування будівництва.

Відповідні зміни передбачені постановою Правління НБУ «Про внесення змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні» від 18.09.2017 р. № 92, яка набирає чинності через 30 днів із дня, наступного за днем її офіційного опублікування, окрім норми щодо визначення спеціалізованих банків довірчого управління, яка набуває чинності з 01 жовтня 2018 року.

Банкам, обсяг операцій за договорами довірчого управління яких становить від 50% сукупних активів банку, протягом 30 днів із дня набрання чинності цією постановою потрібно подати до НБУ план приведення протягом року своєї діяльності у відповідність до вимог, установлених для спеціалізованих банків довірчого управління.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»