Інформація про використання публічних коштів оприлюднюється за затвердженими Мінфіном формами та форматами даних. На це вказує п. 13 Порядку адміністрування єдиного веб-порталу використання публічних коштів, затвердженого постановою КМУ від 14.09.2015 р. № 694.

На виконання цієї норми Мінфін розробив проект наказу, яким пропонується затвердити:

 • форму інформації про укладені за звітний період договори;
 • форму інформації про укладені додаткові угоди до договору у звітному періоді;
 • форму інформації про акти/накладні щодо виконання договору у звітному періоді;
 • форму інформації про сплату штрафних санкцій, що виникли в результаті виконання договору у звітному періоді;
 • форму звіту про обсяг платежів за договорами в розрізі товарів, робіт і послуг за звітний період;
 • форму звіту про підприємства, установи, організації, що використовують кошти загальнообов’язкового державного соціального страхування та/або кошти Пенсійного фонду України;
 • форму звіту про кількість й обсяги витрат на службові відрядження;
 • формати даних для оприлюднення інформації про використання публічних коштів;
 • перелік форм інформації про обсяги бюджетних призначень і/або бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний період, проведених видатків бюджету й наданих кредитів із бюджету за звітний період, інформації щодо використання коштів фондів загальнообов’язкового державного соціального та пенсійного страхування, інформації про обсяги надходжень і витрат, затверджених на відповідний рік, й обсяги надходжень і витрат за звітний період.

До останніх належать:

 • Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форми № 2д, № 2м);
 • Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форми № 4-1д, № 4-1м);
 • Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форми № 4-2д, № 4-2м);
 • Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форми № 4-3д, № 4-3м);
 • Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) (форми № 4-3д.1, № 4-3м.1);
 • Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіону (форма № 4-4д);
 • Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форми № 7д, № 7м);
 • Звіт про заборгованість за окремими програмами (форми № 7д.1, № 7м.1);
 • Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»