Операції з вивезення товарів у митному режимі реекспорту (за винятком операцій із вивезення відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 86 МКУ) підлягають звільненню від обкладення ПДВ. Якщо платник ПДВ за такими товарами скористався своїм правом на податковий кредит і надалі здійснює їх вивезення в митному режимі реекспорту, то в податковому періоді, на який припадає таке вивезення, платник повинен здійснити нарахування ПДВ згідно з п. 198.5 ПКУ.

При цьому податкові зобов’язання з ПДВ нараховуються в розмірі сум ПДВ, що були включені платником до складу податкового кредиту та сплачені до бюджету по операції з тимчасового ввезення товару.

Отже, платник ПДВ за операцією з вивезення товарів у митному режимі реекспорту на дату виникнення податкових зобов’язань із ПДВ складає та реєструє в ЄРПН 2 податкові накладні:

  • одну — на дату фактичного вивезення товарів за межі України, зафіксовану в митній декларації. У верхній лівій частині в рядку «Залишається у продавця (тип причини)» експортер ставить помітку «Х» та зазначає тип причини 07«Експортні постачання». У графі «Отримувач (покупець)» указується найменування нерезидента та через кому — країна, у якій зареєстрований отримувач товару, а в рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляється умовний ІПН «300000000000»;
  • другу — не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду на загальну суму частки сплаченого (нарахованого) податку під час тимчасового ввезення товарів. У графі «Зведена податкова накладна» робиться помітка «Х», у графі «Отримувач (покупець)» платник ПДВ зазначає власне найменування (П.І.Б.), у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляється умовний ІПН «600000000000», а у верхній лівій частині зазначається відповідний тип причини 09«Складена на постачання для операцій, які звільнені від оподаткування податком на додану вартість».

Обидві податкові накладні підлягають реєстрації в ЄРПН.

ІПК ДФСУ від 14.09.2017 р.
№ 1960/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»