Згідно з п. 9, п. 14 П(С)БО 9 «Запаси» і п. 5.7 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів, затверджених наказом Мінфіну України від 10.01.2007 р. № 2, нестачі в межах природного убутку, виявлені під час оприбуткування ТМЦ, включають до первісної вартості оприбуткованих запасів. Водночас нестачі запасів у межах природного убутку під час зберігання, а також нестачі та втрати запасів понад норми природного убутку визнаються витратами звітного періоду.

Крім того, про норми природного убутку згадує й Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене наказом Мінфіну від 02.09.2014 р. № 879. Процитуймо:

  • «нестача запасів у межах установлених норм природного убутку, виявлена під час інвентаризації, списується за розпорядженням керівника підприємства на витрати. Норми природного убутку можуть застосовуватися лише у разі виявлення фактичних нестач і після взаємозаліку нестач цінностей і лишків внаслідок пересортиці. За відсутності норм природного убутку втрата розглядається як нестача понад норму;
  • нестача цінностей понад норми природного убутку, а також втрати від псування цінностей списуються з балансу та відносяться на рахунок винних осіб у розмірі, визначеному відповідно до законодавства, у разі якщо винні особи не встановлені, вони зараховуються на позабалансовий рахунок до моменту встановлення винних осіб або закриття справи згідно із законодавством».

Починаючи з 17 березня 2017 року (у зв’язку з набранням чинності постановою КМУ «Про визнання деяких актів Української РСР такими, що втратили чинність, та актів Союзу РСР такими, що не застосовуються на території України» від 23.11.2016 р. № 1066), на території України не застосовується низка актів Союзу РСР, зокрема — наказ Міністерства хлібопродуктів СРСР «Про затвердження норм природного убутку зерна, продуктів його переробки, насіння трав, кормів трав’яних, штучно висушених, та насіння олійних культур при зберіганні на підприємствах системи Міністерства хлібопродуктів СРСР» від 28.01.1986 р. № 23.

Тож, наприклад, у підприємств, у яких під час транспортування та зберігання зерна іноді виникають його природні втрати, постають такі запитання:

  • чи слід вважати будь-які природні втрати зерна нестачею понад норму?
  • чи можна для цілей бухобліку застосовувати норми природного убутку зерна, затверджені наказом керівника підприємства?

Із цими запитаннями підприємство звернулося до Мінфіну. Утім у відповідь воно отримало лише зауваження про те, що встановлення норм природних втрат зерна при його транспортуванні та зберіганні не належить до повноважень Мінфіну — див. лист Мінфіну від 07.09.2017 р. № 35230-07-10/24042.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»