У зв’язку з неможливістю вчасного забезпечення МОЗ закладів охорони здоров’я Дніпропетровської, Закарпатської, Київської та Чернігівської областей належною кількістю бланків листків непрацездатності в разі настання в застрахованої особи захворювання (травми) випадок тимчасової непрацездатності засвідчувався довідкою про тимчасову непрацездатність із зазначенням порядкового номера й дати її видачі.

У довідку про тимчасову непрацездатність лікарі закладів охорони здоров’я мали вносити всі ті самі реквізити, що й у бланк листка непрацездатності — відповідно до вимог Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженої спільним наказом МОЗ, Мінсоцполітики, ФСС з НВ, ФСС з ТВП від 03.11.2004 р. № 532/274/136-ос/1406.

Випадок видачі довідки про тимчасову непрацездатність із зазначенням номера й дати її видачі підлягав унесенню в окремий журнал реєстрації довідок про тимчасову непрацездатність, який мав бути пронумерований, прошнурований і скріплений печаткою закладу охорони здоров’я.

Наразі відповідно до наказу МОЗ «Про затвердження Розподілу бланків листка тимчасової непрацездатності, закуплених у централізованому порядку за кошти Державного бюджету України на 2017 рік» від 16.08.2017 р. № 942 заклади охорони здоров’я зазначених областей отримали бланки листків непрацездатності та проводять обмін довідок про тимчасову непрацездатність на листки непрацездатності встановленого зразка.

Виконавча дирекція Фонду соцстрахування наголошує, що такий обмін мають проводити посадові особи закладу охорони здоров’я (лікуючий лікар, завідувач відділення, голова лікарсько-консультативної комісії) з урахуванням вимог Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом МОЗ від 13.11.2001 р. № 455, з обов’язковим зазначенням у журналі реєстрації листків непрацездатності (ф. № 036/о) номера довідки та дати її обміну на листок непрацездатності.

Під час обміну довідки про тимчасову непрацездатність на листок непрацездатності рекомендуємо на бланку листка непрацездатності в правому верхньому куті вказувати: «Замість довідки від ____№ ___», та запис у графі «Звільнення від роботи» у листку непрацездатності проводити одним рядком. Дата видачі листка непрацездатності має збігатися з датою обміну довідки про тимчасову непрацездатність на листок непрацездатності.

За даними Фонду соціального страхування

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»