Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Це передбачає П(С)БО 16 «Витрати».

Витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходом певного періоду, відображаються в складі витрат того звітного періоду, у якому вони були здійснені.

Отже, суми визнаних претензій відображаються підприємством — одержувачем претензій у складі витрат того звітного періоду, у якому було прийнято рішення задовольнити вимоги заявника претензій.

Такий висновок зробив Мінфін у листі від 16.06.2017 р. № 35210-07-10/16083.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»