Звільняються від обкладення ПДВ операції з постачання державних платних послуг фізичним або юридичним особам органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування, а також іншими особами, уповноваженими такими органами чи законодавством надавати зазначені послуги, обов’язковість отримання (надання) яких установлюється законодавством, включаючи плату за реєстрацію, видачу ліцензії, сертифікатів у вигляді зборів, державного мита тощо (пп. 197.1.18 ПКУ).

Для застосування цієї ПДВ-пільги необхідне одночасне виконання таких вимог:

  • послуги повинні надаватись органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також іншими особами, уповноваженими такими органами чи законодавством надавати зазначені послуги;
  • послуги, які надаються, мають бути платними;
  • обов’язковість отримання фізичними та юридичними особами послуг повинна бути встановлена законодавством;
  • кошти за надані послуги в повному обсязі повинні надходити до бюджету.

Своєю чергою, платні послуги науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України, зокрема, такі, що включені до переліку, затвердженого постановою КМУ від 27.07.2011 р. № 804, надаються за кошти, які не перераховуються в повному обсязі до бюджету. Тому, відповідно, указані послуги не звільняються від обкладення ПДВ, тобто підлягають оподаткуванню за ставкою 20%. Дія пп. 197.1.18 ПКУ на такі послуги не поширюється.

ІПК ДФСУ від 14.09.2017 р.
№ 1948/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»