Банк має здійснити всі необхідні заходи щодо встановлення ідентифікаційних даних компанії з управління активами, а також установити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) компанії з управління активами.

Це пряма вимога законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може бути визнана фізична особа, яка здійснює контроль за відповідною компанією з управління активами. Таким чином, у цьому випадку ідентифікація інвесторів, котрі залучаються до участі фонду на загальних умовах із метою отримання вигоди від діяльності фонду, не здійснюється.

Щодо самого колективного (пайового) інвестиційного фонду, банк має з’ясувати на підставі поданих офіційних документів або засвідчених у встановленому порядку їх копій правові й організаційні основи його створення та діяльності.

Стосовно інвестиційних компаній, які мають статус юридичних осіб, банк має здійснити заходи, установлені зазначеним вище законодавством України, щодо здійснення ідентифікації юридичних осіб.

Банк повинен здійснити ідентифікацію як інвестиційної компанії, так і в разі, коли функції управління такою інвестиційною компанією здійснюються компанією з управління активами, така компанія теж має бути ідентифікована згідно з вимогами законодавства, у т.ч. мають бути встановлені кінцеві бенефіціарні власники (контролери) відповідних юридичних осіб.

У разі здійснення управління інвестиційною компанією професійним менеджером/інвестиційним керуючим, тобто особою, що має повноваження діяти від її імені, зокрема здійснювати на підставі відповідного договору безпосередньо управління інвестиційними активами від імені та в інтересах такої компанії, банком може бути визначено кінцевим бенефіціарним власником (контролером) цієї компанії саме таку особу за умови здійснення нею вирішального впливу на управління інвестиційною діяльністю. При цьому має бути вжито заходів щодо здійснення ідентифікації таких осіб відповідно до вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Регулятор до того ж нагадав, що банкам доцільно також керуватися рекомендаціями, які було надано листом НБУ від 10.02.2017 р. № 25-0008/10883, щодо загальних підходів під час установлення кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичних осіб. Зокрема враховувати, що кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або право голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права.

Лист НБУ від 12.09.2017 р. № 25-0007/63037

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»