У разі встановлення статусу клієнта як самозайнятої особи (фізичної особи — підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність), фінансова установа під час відкриття/закриття рахунків клієнта надсилає повідомлення про відкриття чи закриття всіх рахунків платника податків — самозайнятої особи до контролюючого органу, у якому обліковується такий платник податків, відповідно до положень ст. 69 ПКУ.

Обов’язок фізичних осіб — підприємців й осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, повідомляти про свій статус банки й інші фінансові установи, у яких такі особи відкривають рахунки, передбачений п. 69.7 ПКУ.

Водночас згідно зі ст. 64 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банк зобов’язаний ідентифікувати та верифікувати відповідно до вимог законодавства України клієнтів (окрім банків, зареєстрованих в Україні), що відкривають рахунки в банку.

Банк здійснює ідентифікацію, верифікацію клієнта (особи, представника клієнта) і вживає заходів відповідно до законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, до відкриття рахунка клієнту. Банк має право витребувати інформацію, яка стосується ідентифікації клієнта, вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта, здійснення поглибленої перевірки клієнта в органів державної влади, державних реєстраторів, банків, інших юридичних осіб, а також здійснювати заходи щодо збору такої інформації з інших джерел.

Довідково!

Інформація про зареєстрованих в Україні фізичних осіб — підприємців й осіб, які згідно із законодавством зареєстрували у відповідному вповноваженому органі своє право на ведення незалежної професійної діяльності, є відкритою та загальнодоступною. Джерелами відомостей про таку реєстрацію є відповідні реєстри, дані з яких оприлюднюються вповноваженими органами:

ІПК ДФС від 04.09.2017 р.
№ 1794/6/99-99-13-01-02-14/ІПК

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»