Якщо об’єкт права інтелектуальної власності (торговельний знак) передається у використання без переходу права власності на нього, незалежно від того, чи буде зазначено в ліцензійному договорі право ліцензіата продати чи здійснити відчуження в інший спосіб права інтелектуальної власності або оприлюднити (розголосити) секретні креслення, моделі, формули, процеси, чи ні, платіж за таке передання торговельного знака з метою обкладення податком на прибуток вважатиметься роялті.

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором (п. 2 ст. 495 ЦКУ).

Відповідно до пп. 14.1.225 ПКУ, роялті — це будь-який платіж, отриманий як винагорода за використання або за надання права на використання об’єкта права інтелектуальної власності, у т.ч. будь-які зареєстровані торговельні марки (знаки на товари й послуги), права інтелектуальної власності на секретне креслення, модель, формулу, процес.

ІПК ДФС від 08.09.2017 р.
№ 1873/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»