Додаток 2 до декларації з ПДВ подається в разі заповнення рядка 21 декларації.

Під час заповнення додатка 2 у графах 2, 3 його заголовної частини вказується звітний (податковий) період), у якому виникла сума від’ємного значення ПДВ у такому форматі:

  • дві цифри місяця (наприклад, «01», «02», «03» тощо або квартал — «I», «II», «III», «IV»);
  • чотири цифри року (наприклад, «2017»).

При заповненні таблиці 1 додатка 2 слід ураховувати значення рядка 21 (сума від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду) податкової декларації з ПДВ. Графи таблиці 1 додатка 2 заповнюються у хронологічному порядку виникнення сум від’ємного значення, відображеного в графі 4 (сума всього) таблиці 1 додатка 2 починаючи зі звітного періоду, який є найближчим до дати подання податкової декларації з ПДВ (найновіший звітний період) і закінчуючи найдавнішим звітним періодом.

У графі 5 визначається сума від’ємного значення (що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду), що отримана платником як правонаступником від платника податку, який реорганізувався, з графи 4.

Значення графи 4 таблиці 1 додатка 2 повинно відповідати сумарному значенню рядка 21 декларації з ПДВ і залишку суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань із ПДВ станом на 01.07.2015, на яку відповідно до пп. 3 п. 34 підрозділу 2 р. XX ПКУ було збільшено значення реєстраційної суми, визначеної п. 2001.3 ПКУ, та на яку було збільшено суму від’ємного значення, сформовану за результатами звітного (податкового) періоду за липень 2015 року/III квартал 2015 року.

ІПН ДФСУ від 07.09.2017 р.
№ 1859/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»