Суть ситуації. Товариство створене внаслідок реорганізації акціонерного товариства закритого типу, у статутному капіталі товариства за самим товариством закріплена частка акціонерів реорганізованого акціонерного товариства, які не з’явилися на загальні збори. До сьогодні колишні акціонери не звернулися до товариства із заявами про отримання частки в статутному капіталі. Товариство є платником єдиного податку 3-ї групи за ставкою 3%.

Загальними зборами учасників товариства були прийняті рішення:

  • про виключення учасника товариства на підставі свідоцтва про смерть, у зв’язку з тим що спадкоємці не звертаються з наданням необхідних документів до товариства протягом чотирьох років із моменту смерті учасника;
  • про виключення товариства зі складу учасників товариства та зменшення розміру статутного капіталу товариства на розмір частки, що була закріплена за самим товариством.

Суть питань:

  • чи включається вартість частки виключеного учасника в дохід товариства в разі зменшення статутного капіталу на його частку, якщо його спадкоємці не звертаються за отриманням своєї частки;
  • чи включається до складу доходу товариства вартість частки колишніх учасників реорганізованого акціонерного товариства, що не були включені до складу учасників створеного товариства і частка яких була закріплена за товариством, у разі анулювання цієї частки та зменшення статутного капіталу товариства?

ДФС підсумовує, що доходом юридичної особи — платника єдиного податку визнається все, що зумовлює зростання його капіталу, крім внесків його засновників або учасників до статутного капіталу.

Оскільки під час виключення учасників товариства прийнято рішення щодо відповідного зменшення розміру статутного капіталу товариства, тобто перерозподілу статутного капіталу товариства між іншими учасниками не відбулося, а також не здійснено повернення внесків виключених учасників (спадкоємцям померлого учасника, колишнім учасникам реорганізованого акціонерного товариства), то розмір внесків учасників, що виключені, після закінчення строку позовної давності включається до складу доходу товариства в повному обсязі.

ІПК ДФС від 08.09.2017 р.
№ 1868/ІПК/05-99-12-04-14

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»