Підприємство (позивач) звернулося до суду, аби визнати протиправними та скасувати рішення комісії ДСУ, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або про відмову в такій реєстрації, а також зобов’язати вважати прийнятими та зареєстрованими в ЄРПН накладні протягом операційного дня, коли їх було надіслано платником податків. Зокрема наводиться список із 9 податкових накладних, по яких позивач отримав відмови в реєстрації їх у ЄРПН.

Адміністративний позов надійшов до Рівненського окружного адміністративного суду й був розглянутий 31.08.2017.

Суд зазначає, що рішення комісії ДФСУ, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН або відмову в такій реєстрації, є актом індивідуальної дії, тобто таке рішення стосується конкретної особи (у цьому випадку — позивача) та їхніх відносин.

Загальною ознакою такого рішення є його конкретність, а саме: чітке формулювання конкретного юридичного волевиявлення суб’єкта владних повноважень; розв’язання за його допомогою конкретних, а саме індивідуальних, справ або питань; чітка визначеність адресата — конкретної особи чи осіб; виникнення конкретних адміністративно-правових відносин, обумовлених цим актом.

Крім того, оскаржувані рішення комісії ДФСУ мають індивідуальні характеристики, відмінні один від одного: номер, дату, і стосуються різних податкових накладних.

Тому визнання протиправними та скасування рішень ДФС є окремими дев’ятьма позовними вимогами немайнового характеру.

Щодо інших позовних вимог (зобов’язання вважати прийнятими та зареєстрованими податкові накладні), то суд зазначає: вимога про визнання протиправними акта, дій чи бездіяльності як передумова для застосування інших способів захисту порушеного права (скасувати чи визнати нечинним рішення або окремі його положення, зобов’язати прийняти рішення, учинити дії або утриматися від їх учинення тощо) як наслідків протиправності акта, дії чи бездіяльності є однією вимогою.

Тож позивач заявив до суду 18 позовних вимог немайнового характеру, за які має бути сплачено судовий збір як за 9 позовних вимог немайнового характеру, оскільки позовна вимога про зобов’язання вважати прийнятою та зареєстрованою певну податкову накладну прямо випливає з позовної вимоги про визнання протиправним та скасування рішення.

Як убачається з доданого до позовної заяви платіжного доручення, позивач сплатив судовий збір у розмірі 1600 грн. Однак під час звернення до суду з позовною заявою позивач повинен був сплатити суму судового збору в розмірі 14400 грн 00 коп. (дев’ять позовних вимог немайнового характеру).

Тому суддя, установивши, що позовну заяву подано без додержання встановлених вимог, постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху, у якій зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб їх усунення та встановлюється строк, достатній для усунення недоліків.

Позивачу слід усунути недоліки позовної заяви шляхом фактичного надання суду: доказів доплати повної суми судового збору в розмірі 12800 грн 00 коп. (оригінал платіжного документа).

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»