Мінсоцполітики завважує, що в окремих випадках робота може виконуватися не за трудовим договором, а на іншій юридичній підставі. Зокрема можливе виконання роботи за договорами цивільно-правового характеру.

Сторонами трудового договору є працівник і роботодавець (власник або вповноважений ним орган), а цивільно-правового — замовник і виконавець.

Однак Міністерство акцентує увагу: під час виконання роботи за ознаками, притаманними трудовим відносинам, з особою слід укладати трудові договори.

Характерними ознаками трудових відносин є:

  • систематична виплата зарплати за процес праці (а не її результат);
  • підпорядкування правилам внутрішнього трудового розпорядку;
  • виконання роботи за професією (посадою), визначеною Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженим наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. № 327;
  • обов’язок роботодавця надати робоче місце;
  • дотримання правил охорони праці на підприємстві, в установі, організації тощо.

Лист Мінсоцполітики від 23.05.2017 р.
№ 10620/0/2-17/13

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»