У випадку виправлення платником ПДВ помилок у рядках поданої раніше декларації, у результаті чого збільшується раніше задекларована сума бюджетного відшкодування (рядок 20.2), у додатку 3 і додатку 4, які подаються в складі уточнюючого розрахунку, відображаються вартісні показники (сума збільшення), що відповідають даним із колонки 6 рядка 20.2 уточнюючого розрахунку.

У разі виявлення помилки в додатку 4 до раніше поданої декларації з ПДВ у реквізитах банківського рахунка платник податку зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок, графи 4 та 5 якого мають однакові показники, а графа 6, відповідно, нульове значення показника. До уточнюючого розрахунку треба подати додаток 4, у якому заповнюються виправлені реквізити банківського рахунка, період і задекларована сума бюджетного відшкодування.

Таке роз’яснення опубліковано в підкатегорії 101.23 системи «ЗІР».

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»