Умови оплати праці педагогічних працівників закладів охорони здоров’я визначаються згідно з наказом МОН «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557 (даліНаказ № 557). Адже відповідно до п. 1.3 р. 1 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Мінпраці, МОЗ від 05.10.2005 р. № 308/519, оплата праці керівників, фахівців, технічних службовців і робітників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, що не передбачені цими Умовами (педагогічних працівників, працівників культури, сільського господарства й інших), здійснюється згідно з умовами оплати праці аналогічних категорій працівників відповідних галузей бюджетної сфери.

Постановою КМУ від 14.12.2016 р. № 974 підвищено рівень оплати праці педагогічних працівників. Згідно з прийнятим рішенням, із 1 січня 2017 року посадові оклади (ставки заробітної плати) педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів підвищено на 2 тарифних розряди. Збільшення посадових окладів педагогічних працівників решти закладів й установ освіти, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, відбуватиметься з 1 вересня 2017 року. Відповідні зміни внесено й до Наказу № 557.

Зважаючи на викладене, збільшення посадових окладів педагогічним працівникам закладів охорони здоров’я відбудеться з 1 вересня 2017 року, якщо органами місцевого самоврядування не буде прийнято рішення про таке підвищення раніше.

Лист Мінсоцполітики від 14.06.2017 р.
№ 1672/0/101-17

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»