ГУ ДФС у Черкаській області опублікувало відповіді на запитання платників ПДВ щодо зупинення реєстрації податкових накладних. Більшість із цих відповідей — цитування норм відповідних законодавчих актів, хоча було й декілька більш-менш прийнятних відповідей. Наведімо їх.

Для розблокування податкової накладної необхідно надсилати Повідомлення щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по ПН/РК, реєстрація якої/го зупинено за формою J(F)1312601 (далі — Повідомлення) із 3-ма додатками (не більше 2 Мб) на таку податкову накладну. Роз’ясніть, будь ласка, яким чином прикріпити всі потрібні документи до додатка 1 (на вхід) для сільгоспвиробника: окремо для рослинництва, окремо для тваринництва, та який порядок їх першочерговості?

У разі зупинення реєстрації ПН/РК відповідно до п. 201.16 ПКУ платник податків має право подати протягом 365 к.дн., що настають за датою виникнення податкових зобов’язань, пояснення та копії документів, зазначених у пп. «в» п. 201.16 ПКУ. Пояснення подається у вигляді Повідомлення за формою J1312602, до якого додають копії документів у вигляді окремих додатків за формою J1360102 у форматі PDF. Розмір кожного додатка не повинен перевищувати 2 Мб. Черговість приєднання додатків значення не має.

Нагадаємо: на семінарі ГУ ДФС у м. Києві на тему: «Актуальні питання запровадження електронної системи управління ризиками при адмініструванні ПДВ» Голова робочої групи ГУ ДФС у м. Києві Сергій Тименко наполегливо рекомендував прикріпляти до Повідомлення 3 додатки. Але, що б там не радили податківці, додатків до Повідомлення буде стільки, скільки буде підтвердних документів. Адже саме за електронною формою додатка (Документ довільного формату (J(F)1360101)) не передбачено можливості в один додаток підтягувати декілька підтвердних документів у PDF-форматі. Тобто в один додаток можна підтягнути лише один підтвердний документ. Детально — див. матеріал «Податкову накладну заблоковано — подаємо розблокувальні документи» газети № 162/2017.

Які передбачені обов’язкові вимоги для первинних документів, за якими будуть дотримані принципи комплектності й достатності для підтвердження господарської операції?

Вимоги до складання первинних документів передбачені Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV, Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Мінфіну від 24.05.1995 р. № 88, та Методичними рекомендаціями по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, затвердженими наказом Мінфіну від 29.12.2000 р. № 356.

Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені в паперовій або в електронній формі та повинні мати такі обов’язкові реквізити:

  • назву документа (форми);
  • дату складання;
  • назву підприємства, від імені якого складено документ;
  • зміст й обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;
  • посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції та правильність її оформлення;
  • особистий підпис або інші дані, що надають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

При повторній реєстрації ПН за новим номером (за операцією, по якій уже призупинено реєстрацію ПН) — чи вважатиметься це заниженням податкових зобов’язань?

У разі дублювання податкової накладної по одній і тій самій події в податковому обліку відображається лише одна податкова накладна, а по помилковій податковій накладній необхідно зробити розрахунок коригування в разі відновлення її реєстрації.

Дублювання реєстрації ПН/РК (формування повторних податкових накладних з іншими номером і датою) — хибний крок, і це не вирішує проблеми.

Ці відповіді опубліковано на офіційному веб-сайті ГУ ДФС у Черкаській області.

Окрім того, контролери закликають переглянути відеороз’яснення останньої скайп-конференції, яке також опубліковано на офіційному веб-сайті ГУ ДФС у Черкаській області.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»