Верховна Рада звільнила від оподаткування для нерезидентів не лише відсотки або дохід (дисконт) на державні цінні папери, облігації місцевих позик або боргові цінні папери, виконання зобов’язань за якими забезпечене державними чи місцевими гарантіями, а й інші доходи за державними цінними паперами, виплачувані центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Таким чином, від податків звільняються доходи іноземного інвестора:

  • на державні цінні папери й облігації місцевих позик, які виплачуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, або їх емітентом;
  • від операцій із борговими цінними паперами, виконання зобов’язань за якими забезпечене державними чи місцевими гарантіями, якщо такі доходи виплачуються відповідним гарантом.

Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів нерезидентів-інвесторів у цінні папери» (урядовий проект № 7052) прийнято на ранковому засіданні Верховної Ради 7 вересня.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»