Місцева рада може передати кошти на здійснення окремих видатків місцевих бюджетів іншій місцевій раді у вигляді міжбюджетного трансферту до відповідного місцевого бюджету.

Водночас умови надання субвенцій визначаються відповідним договором сторін, який є невід’ємною частиною відповідних рішень місцевих рад про передання коштів між місцевими бюджетами.

Тобто сільські, селищні ради мають право за наявності надлишкових коштів спрямувати кошти сільського, селищного бюджету у вигляді іншої субвенції районному бюджету. Умови використання районною радою коштів, що передаються (у т.ч. на оплату поточних та капітальних видатків бюджетних установ, включаючи погашення бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства), повинні бути викладені в спільному договорі між надавачем субвенції та її отримувачем.

Рішення про передання/прийняття бюджетних ресурсів приймається обома місцевими радами та затверджується у відповідних місцевих бюджетах.

Передання коштів на здійснення окремих видатків місцевих бюджетів районній раді у вигляді міжбюджетного трансферту до районного бюджету під заборону одночасного утримання бюджетної установи з різних бюджетів не підпадає.

Утримання бюджетного закладу проводиться з районного бюджету згідно з кошторисом такого закладу.

На утримання кожного бюджетного закладу складається один кошторис видатків, що є основним документом, у якому зазначаються джерела фінансування видатків та їх обсяг (за економічною класифікацією видатків), визначений рішенням про бюджет. У разі передання цільових коштів до районного бюджету з бюджету села, селища джерелами проведення видатків на утримання такого закладу є трансферт із сільського, селищного бюджету й доходи районного бюджету.

Про це йдеться в листі Мінфіну від 03.04.2017 р. № 05230-04-2/8718.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»