Згідно з п. 42 підрозділу 4 р. XX ПКУ, суми доходів або витрат, що враховані під час визначення об’єкта обкладення податком на прибуток до 1 січня 2015 року, а також ураховані в складі доходів або витрат відповідно до П(С)БО або МСФЗ при визначенні фінансового результату до оподаткування після 1 січня 2015 року, не підлягають повторному врахуванню під час визначення такого об’єкта й формують різницю, згідно з якою фінансовий результат до оподаткування:

  • зменшується на суму таких доходів;
  • збільшується на суму таких витрат.

Оскільки положення п. 42 підрозділу 4 р. XX ПКУ введено в дію 01.01.2017, об’єкти обкладення податком на прибуток за звітні (податкові) періоди 2015 та 2016 рр. не підлягають коригуванню згідно із зазначеним пунктом.

Коригуванню підлягають доходи/витрати, визначені відповідно до П(С)БО або МСФЗ і враховані при визначенні фінансового результату до оподаткування у звітних податкових періодах після 31.12.2016 за умови, якщо такі доходи/витрати були враховані в податковому обліку під час визначення об’єкта обкладення податком на прибуток до 01.01.2015.

ІПК ДФСУ від 04.09.2017 р.
№ 1790/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»