Заповнення та подання на розгляд комісії ДФС Таблиці даних платника податків (далі — Таблиця) здійснюється таким чином:

 • Таблиця подається до ДФС винятково в електронному вигляді. При цьому Таблиця, подана з порушенням цієї вимоги, не приймається до розгляду та врахування в роботі;
 • подання Таблиці для платника ПДВ є можливістю упередження зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування за ідентичними операціями. При правильному заповненні платником Таблиці та прийнятті її комісією ДФС надалі реєстрація податкових накладних із зазначеними кодами згідно з УКТ ЗЕД/ДКПП не зупинятиметься;
 • під час подання Таблиці відповідно до виду економічної діяльності зазначення кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД/послуг відповідно до ДКПП, що постачаються (виготовляються) платником ПДВ, є обов’язковим, на відміну від зазначення кодів товарів/послуг, що придбаваються (отримуються) таким платником для їх виготовлення;
 • одночасне заповнення граф 3 і 4 в одному рядку Таблиці не допускається;
 • код товарів згідно з УКТ ЗЕД/код послуг відповідно до ДКПП — зазначаються цифри, ідентичні цифрам УКТ ЗЕД/ДКПП, указаним у податковій накладній, яка заблокована;
 • у Таблиці зазначаються лише ті коди УКТ ЗЕД/ДКПП і ті коди КВЕД, які справді відповідають діяльності платника, за яким зупинена податкова накладна, та платником отримана квитанція про зупинення її реєстрації в ЄРПН;
 • отримання попередньої оплати за товари, постачання яких іще не відбулося, не позбавляє платника податку права навести в Таблиці інформацію щодо товарів, відносно яких вона отримана.

Під час отримання квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН платник ПДВ має право подати на розгляд комісії ДФС України, що приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН або відмову в такій реєстрації, письмові пояснення та/або копії документів, зазначені в пп. «в» пп. 201.16.1 ПКУ. Такі пояснення та копії документів подаються до ДФС таким чином:

 • право подання пояснень та копій підтвердних документів зберігається за платником ПДВ протягом 365 к.дн., що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного в податковій накладній, реєстрацію якої зупинено;
 • пояснення подаються у вигляді Повідомлення щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по відмовленим ПН/РК (далі — Повідомлення) за формою J(F)1312601;
 • усі поля Повідомлення є обов’язковими до заповнення;
 • табличну частину Повідомлення необхідно заповнювати згідно з табличною частиною податкової накладної/розрахунку коригування (з відповідними знаками);
 • надсилається Повідомлення винятково в електронному вигляді. При цьому Повідомлення формується по кожній окремо податковій накладній/розрахунку коригування, реєстрацію якої зупинено в ЄРПН;
 • до Повідомлення по кожній податковій накладній в обов’язковому порядку додаються у вигляді окремих додатків за формою J(F)1360101 у форматі PDF копії всіх первинних документів, зазначених у Вичерпному переліку документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН за конкретним критерієм, затвердженому наказом Мінфіну від 13.06.2017 р. № 567;
 • під час формування пакета документів — додатків до Повідомлення форми J(F)1360101 — варто брати до уваги те, що розмір кожного додатка не повинен перевищувати 2 мГб;
 • у разі зупинення розрахунку коригування на зменшення податкових зобов’язань Повідомлення подається платником податків — продавцем, який зазначений у розрахунку коригування та податковій накладній, що коригується.

Лист ДФСУ від 06.09.2017 р.
№ 2723/99-99-07-05-01-18

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»