Урядом урегульовано відносини у частині оплати послуг і компенсації витрат членів наглядових рад суб’єктів господарювання державного сектора економіки.

Відповідно, затверджено постанову КМУ від 04.07.2017 р. № 668, якою визначаються умови оплати послуг і компенсації витрат членам наглядових рад державних унітарних підприємств і господарських товариств, у статутному капіталі яких понад 50% акцій (часток) належать державі (далі — члени наглядових рад).

Член наглядової ради має право на оплату своїх послуг у вигляді річної та додаткової винагород і на компенсацію витрат, пов’язаних із виконанням ним своїх функцій, на умовах, визначених у цивільно-правовому договорі, що затверджуються загальними зборами товариства, суб’єктом управління об’єктами державної власності, до сфери управління якого належить підприємство.

Оплата послуг і компенсація витрат членам наглядових рад, які є нерезидентами, здійснюються з урахуванням вимог законодавства, що регулює обіг іноземної валюти в Україні.

Оплата послуг за виконання членами наглядових рад своїх функцій та компенсація витрат членам наглядових рад здійснюються на підставі акта приймання-передачі наданих послуг, який підписується членом наглядової ради та керівником підприємства, товариства.

Компенсації підлягають витрати членів наглядових рад, пов’язані з виконанням ними своїх функцій, за умови їх документального підтвердження.

До витрат, які компенсуються, належать:

  • витрати на проїзд;
  • витрати на проживання в готелі протягом часу участі в засіданнях наглядової ради;
  • витрати, пов’язані з отриманням віз до інших країн (якщо поїздки за кордон необхідні у зв’язку з виконанням функцій члена наглядової ради);
  • інші обґрунтовані витрати члена наглядової ради, пов’язані з виконанням ним своїх функцій.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»