Особливості складання розрахунків проектів місцевих бюджетів на 2018 рік і прогнозу на 2019–2020 роки було доведено до головних розпорядників бюджетних коштів листом Мінфіну від 01.08.2017 р. № 05110-14-21/20701.

Зокрема під час розрахунків показників видатків необхідно враховувати основні прогнозні макропоказники економічного та соціального розвитку за сценарієм 1 та підвищення розмірів державних соціальних стандартів:

Показники

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Розмір мінімальної заробітної плати:

— з 1 січня року (гривні)

3723

4173

4425

— зростання до попереднього року (відсоток)

16,4

12,1

6

Розмір посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:

— з 1 січня року (гривні)

1762

1921

2073

— зростання до попереднього року (відсоток)

10,1

9

7,9

Для розрахунку потреби в коштах на оплату комунальних послуг й енергоносіїв (КЕКВ 2270) у 2018–2020 роках пропонується до обсягу коштів, які передбачені в бюджеті поточного року зі змінами, застосовувати коефіцієнт у середньому 1,1 з урахуванням такого:

КЕКВ

Назва

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2271

Оплата теплопостачання

1,09

1,072

1,06

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

1,09

1,072

1,06

2273

Оплата електроенергії

1,1

1,07

1,055

2274

Оплата природного газу

1,09

1,072

1,06

2275

Оплата інших енергоносіїв

1,09

1,072

1,06

Під час складання проектів місцевих бюджетів необхідно враховувати в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ і послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

Обсяг освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2018–2020 роках визначатиметься на основі нової формули, яка враховуватиме нормативну наповнюваність класів, що надасть змогу запровадити стимулюючий механізм під час проведення оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів.

Загальний обсяг освітньої субвенції на 2018 рік обчислено виходячи з розрахункової кількості ставок педагогічних працівників, визначеної, зокрема, на підставі навчального навантаження та нормативної наповнюваності класів, а також середньої заробітної плати вчителя в умовах 2018 року.

Відповідно до змін, які внесені Законом України від 28.12.2014 р. № 79-VIII до Бюджетного кодексу України (п.п. 40 та 43), видатки на оплату послуг із підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I–II рівнів акредитації державної власності з 1 січня 2018 року здійснюватимуться з обласних бюджетів.

Для забезпечення належного утримання бюджетних установ та спрощення процесу передання їх у власність об’єднаних територіальних громад після їх утворення передбачається подовження дії п. 20 р. VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України щодо надання права здійснювати утримання дошкільних навчальних закладів і закладів культури з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення.

Під час складання на 2018 рік проекту районного бюджету й бюджету об’єднаної територіальної громади, яка створюється у 2017 році на території цього району згідно із Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та перспективним планом формування територій громад, необхідно враховувати особливості формування таких громад на плановий бюджетний період, визначені ч. 4 ст. 67 Бюджетного кодексу України.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»