Сертифікат про походження товару — документ, який однозначно свідчить про країну походження товару та виданий компетентним органом цієї країни чи країни вивезення, якщо в країні вивезення сертифікат видається на підставі сертифіката, виданого компетентним органом у країні походження товару.

Верифікація (перевірка достовірності) сертифікатів і декларацій здійснюється ДФС на підставі запиту митного органу країни ввезення товару для визначення автентичності (справжності) сертифіката й декларації та достовірності відомостей, що містяться в них.

Про результати верифікації (перевірки достовірності) митниця інформує ДФС у строк, що не перевищує 60 к.дн. із дня надходження до неї запиту від ДФС.

Результати такої верифікації оформлюються Довідкою, форму якої й оновив Мінфін наказом від 21.07.2017 р. № 655.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»