Міністерство, інший центральний орган виконавчої влади має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України (далі — Казначейство).

Зразки печаток, бланків і табличок (вивісок) міністерств, інших центральних органів виконавчої влади затверджуються Урядом, а сільські, селищні, міські, районні в містах, районні, обласні ради мають печатки із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, рахунки в установах банків України.

Крім того, слід зважати на те, що згідно зі ст. 4 Господарського кодексу України фінансові відносини за участі суб’єктів господарювання, що виникають у процесі формування та контролю виконання бюджетів усіх рівнів, не є предметом регулювання цього Кодексу.

Бюджетні установи — це органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, створені ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок, відповідно, державного бюджету чи місцевого бюджету (ст. 2 Бюджетного кодексу України).

Таким чином, бюджетні установи, які не є органами виконавчої влади, але утримуються за рахунок бюджетних коштів і створені такими органами, наприклад, дошкільні навчальні заклади, загальноосвітні навчальні заклади, заклади охорони здоров’я та інші, мають дотримуватися вимог бюджетного законодавства та проставляти печатки на документах, які надаються органам Казначейства.

Щодо підтвердних документів, які надаються органам Казначейства разом із Реєстром бюджетних зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів/Реєстром фінансових зобов’язань, то слід зазначити: згідно із законодавством, проставляння відбитка печатки виконавців робіт, які відповідно до укладених договорів виконують для бюджетної установи чи одержувача відповідні роботи (надають послуги, поставляють товари), на оригіналах підтвердних документів або їх копіях не є обов’язковим.

Казначейством розроблено та направлено на погодження до Міністерства фінансів України проекти змін до шести наказів Міністерства фінансів України у частині визначення особливостей щодо проставляння відбитка печатки клієнтами Казначейства, які є суб’єктами господарювання.

Про деякі з них мовилося в новині «Від печаток на платіжках бюджетників повністю не відмовляться».

Зважаючи на це, після набрання чинності зазначеними змінами до наказів, які регламентують казначейське обслуговування клієнтів, органи Казначейства мають приймати від них документи з урахуванням норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами — підприємцями»  від 23.03.2017 р. № 1982.

Зокрема, Мінфін наказом від 27.07.2017 р. № 664 уже передбачив, що для одержувачів бюджетних коштів, які є суб’єктами господарювання, організаціями, використання печатки відповідно до законодавства не є обов’язковим під час формування Реєстраційної картки (див. новину «Оновлено форму Реєстраційної картки розпорядника бюджетних коштів»).

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»