На офіційному веб-порталі ВРУ зареєстровано проект Закону про ринки капіталу та регульовані ринки (від 01.09.2017 р. № 7055).

Як висновується з пояснювальної записки, указаним законопроектом:

  • передбачається створення правового поля й урегулювання відносин, пов’язаних як із біржовими, так і з позабіржовими деривативами;
  • урегульовуються питання розбудови інфраструктури, необхідної для повноцінного функціонування ринку деривативів, зокрема шляхом імплементації положень регламенту EMIR у частині створення торгового репозиторію та центрального контрагента, які мають функціонувати згідно з європейськими стандартами;
  • згідно з директивами MiFID І/II, передбачається запровадження існування інституту кваліфікованих інвесторів, створення альтернативного фондового торговельного майданчика та запровадження регулюваннядіяльності з надання інформаційнихпослуг на фондовому ринку, а також передбачається адаптація норм, які регулюють професійну діяльність торговця цінними паперами, відповідно до норм зазначеного акта ЄС, трансформуючи їх у повноцінні інвестиційні фірми та розширюючи перелік ліцензійних видів діяльності, які ними можуть провадитися;
  • уніфікуються підходи до регулювання діяльності бірж, які здійснюють торгівлю цінними паперами, деривативами, валютними цінностями, товарами й іншими активами шляхом запровадження інституту оператора ринку — особи, котра отримує ліцензію на організацію торгівлітакими активами на відповідному ринку.

Законопроект складається з 12 розділів.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»