У разі підвищення розміру стипендій значення ІСЦ приймається за 1 або 100% у місяці, у якому відбувається таке підвищення.

Сума індексації в місяці підвищення стипендій не нараховується, якщо розмір підвищення стипендій перевищує суму індексації, що склалася в місяці підвищення стипендії. Якщо розмір підвищення стипендії не перевищує суми індексації, що склалася в місяці підвищення стипендії, сума індексації у цьому місяці розраховується як різниця між сумою індексації та розміром підвищення стипендії. Водночас зазначимо, що порівняння відбувається в умовах місяця, коли було проведено підвищення, тобто з урахуванням усіх складових доходу, що були передбачені у цьому місяці.

Викладене вище, зокрема, прописано п. 5 Порядку № 1078.

Своєю чергою, обчислення ІСЦ для проведення індексації стипендії здійснюється починаючи з місяця, у якому її призначено (п. 101 Порядку № 1078). У разі коли особа не отримувала стипендію чи втратила право на її призначення, а надалі стипендія їй була знову або вперше призначена (за результатами наступного семестрового контролю, у зв’язку з переведенням на навчання за державним замовленням, виникненням підстав для призначення соціальної стипендії, поновленням на навчання тощо), обчислення ІСЦ здійснюється з місяця призначення стипендії.

Оскільки підвищення розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної та соціальної стипендій відбулося у січні 2017 року, то значення ІСЦ у цьому місяці як для звичайної, так і для соціальної стипендії приймається за 1 або 100%.

Приміром, якщо студенту із січня 2017 року було підвищено соціальну стипендію, і це підвищення не було більшим за суму індексації, що мала нараховуватись у січні 2017 року, то сума індексації повинна була зменшуватися на суму підвищення стипендії. До того ж із лютого 2017 року за результатами семестрового контролю за I семестр 2016/2017 навчальних років йому призначено академічну стипендію, розмір якої підвищено в січні 2017 року. Отже, обчислення ІСЦ для проведення індексації мало розпочатися з лютого 2017 року — як для академічної, так і для соціальної стипендій.

Для студентів, яким мінімальну ординарну (звичайну) академічну стипендію за результатами семестрового контролю за I семестр 2016/2017 навчальних років було призначено в лютому 2017 року, ІСЦ для проведення подальшої індексації повинен був розраховуватися з лютого 2017 року.

У разі якщо студенту як інваліду II групи з дитинства із січня 2017 року підвищено соціальну стипендію, і це підвищення не перевищило суму індексації, що мала нараховуватися в місяці підвищення стипендії, сума індексації зменшується на суму підвищення соціальної стипендії.

Про це йдеться в листі Мінсоцполітики від 15.08.2017 р. № 83/0/66-17.

Окрім того, Мінсоцполітики щодо питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) комунальних ВНЗ указує: фінансування витрат, пов’язаних із виплатою соціальних стипендій студентам (курсантам) комунальних вищих навчальних закладів, здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів за механізмами, визначеними відповідними місцевими радами, які можуть установлювати збільшення розмірів соціальних стипендій та визначати джерела покриття цих підвищень (див. лист від 03.04.2017 р. № 910/0/111-17/203).

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»