З метою вдосконалення механізму адміністрування відшкодування ПДВ, запровадження формування Реєстру заяв про суми бюджетного відшкодування ПДВ і налагодження ефективного контролю за порядком організації перевірок правомірності нарахування від’ємного значення ПДВ та/або бюджетного відшкодування ПДВ наказом ДФСУ від 14.04.2017 р. № 263 було затверджено Регламент взаємодії структурних підрозділів ДФС та головних управлінь ДФС в областях, м. Києві, Офісу великих платників податків ДФС у процесі бюджетного відшкодування податку на додану вартість та формування Реєстру заяв про суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість.

У цьому Регламенті визначено порядок здійснення органами ДФС процедур щодо відшкодування ПДВ, а саме:

  • Реєстр заяв про суми бюджетного відшкодування ПДВ (далі — Реєстр заяв) формується за формою, наведеною в додатку до Порядку ведення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість, затвердженого постановою КМУ від 25.01.2017 р. , та з 01.04.2017 адмініструється Мінфіном як окремий інформаційний ресурс. Формування Реєстру заяв здійснюється автоматично на підставі повідомлень ДФС і Казначейства;
  • органами ДФС повідомлення для наповнення Реєстру заяв формуються за даними інформаційної таблиці Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування платникам ПДВ, підписуються накладенням не менше 2-х ЕЦП посадових (уповноважених) осіб й електронної печатки відповідного головного управління ДФС в областях, м. Києві, Офісу великих платників податків ДФС та передаються до Мінфіну щоденно до 10:00 у робочі дні;
  • Інформаційна таблиця формується автоматично за даними податкової звітності з ПДВ із заявою про суму бюджетного відшкодування, реєстраційних даних, інформації про перевірки, у т.ч. апеляційного та судового узгодження результатів перевірок, інформації з документів, згідно з якими в Інтегрованій картці платника відбулася зміна суми заявки до відшкодування, що не пов’язані з відшкодуванням таких сум, або попередження згідно з податковими повідомленнями – рішеннями (далі — ППР) за формами ППР В1, В3 та В4 і розміщується в розділі «Облік ПДВ» підсистеми «Облік платежів» ІТС «Податковий блок»;
  • Заяви про суми бюджетного відшкодування ПДВ уносяться до Інформаційної таблиці протягом операційного дня їх отримання у хронологічному порядку їх надходження;
  • Повідомлення до Реєстру заяв умовно поділяються на дві складові: повідомлення до частини 1 (незмінної) з реквізитами дати подання заяви (або фактичного отримання), яка забезпечує хронологічний порядок Заяв, та платіжними реквізитами; повідомлення до частини 2 (динамічної) щодо інформації до Заяви, яка змінилася (про проведення перевірки, складання акта, узгодження суми, винесення ППР тощо) та платіжними реквізитами;
  • алгоритм наповнення Інформаційної таблиці;
  • порядок дій для передання повідомлень до Мінфіну;
  • дії підрозділів щодо перевірки сум бюджетного відшкодування ПДВ (за результатами формується Інформаційна таблиця для створення повідомлень, що вносяться до Реєстру заяв).
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»